top of page
ksk banne.jpg

⭐【本週末免費講座】【🇬🇧英國Preston移居 · 升學·投資一𝘁𝗮𝗸𝗲過】


⭐【本週末免費講座】【🇬🇧英國Preston移居 · 升學·投資一𝘁𝗮𝗸𝗲過】


🌏全球市況不位穩,無論打算移英或投資嘅你,買磚頭就最穩陣⭐𝗣𝗿𝗲𝘀𝘁𝗼𝗻與鄰近的𝗠𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿及𝗟𝗶𝘃𝗲𝗿𝗽𝗼𝗼𝗹被稱為西北部經濟三角,係英國最主要航天科技工業核心,集中超過𝟱𝟬𝟬間相關企業,包括軍用航空科技公司 𝗕𝗔𝗘 𝗦𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺🌹而𝗣𝗿𝗲𝘀𝘁𝗼𝗻 亦連續三年榮登英國西北城市宜居榜首,就業率長期高企,加上政府落實耗資𝟰𝟬億市中心發展計劃,持續吸引人才流入,猶如早年的𝗠𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿,成為當地或海外,自住或投資人士新寵!


❤️本週末為大家帶嚟𝟮個分別位於備受追捧嘅英國西北部熱門城市𝗣𝗿𝗲𝘀𝘁𝗼𝗻【名校區全新獨立屋】及【市中心高潛力住宅】✅助你移居投資一𝘁𝗮𝗸𝗲過💎【𝗧𝗵𝗲 𝗥𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝗰𝗲𝘀名校區全新獨立屋】

- 市內名校傳統住宅區

- 小區屋苑,提供𝟯房及𝟰房永久業權獨立屋

- 𝟯房𝟭,𝟯𝟱𝟲呎+千尺花園僅售£𝟯𝟰.𝟵萬

- 預本年底落成,按揭高達七成


💎【𝗧𝗵𝗲 𝗤𝘂𝗮𝗿𝘁𝗲𝗿𝘀 市中心高潛力住宅】

- 市中心𝟰𝟬億發展計劃核心位置

- 毗鄰火車站,商場,購物娛樂應有盡有

- 提供開放式至𝟮房,僅售£𝟭𝟮.𝟱萬起

- 預明年落成,穩收𝟲厘租,按揭高達七成


🔥以七成按揭計算,只需𝟭𝟱𝟬萬港幣即可擁兩個物業,達到自住及被動收入,助你移居投資一𝘁𝗮𝗸𝗲過!


💂【🇬🇧英國Preston移居 · 升學·投資一𝘁𝗮𝗸𝗲過】講座

日期:𝟭𝟬/𝟮 - 𝟯 (週六) 、(週日)

講座時間:𝟭:𝟬𝟬𝗽𝗺 、𝟰:𝟬𝟬𝗽𝗺

地點:尖沙咀香港金域假日酒店 𝗕𝟯樓 𝗖𝗿𝘆𝘀𝘁𝗮𝗹 𝗥𝗼𝗼𝗺


Comments


OPTour Stories
訂閱我們的Newsletter,你會收到OPTour 獨家海外資訊

謝謝訂閱

為你推薦

bottom of page