top of page
ksk banne.jpg

英國西倫敦傳統富人區 第一期全新單位THE BRENTFORD PROJECT £47餘萬起* 業主[免]有租賃損失! 英國物業代租管懶人包!|英國按揭類型知多少! 可用全球資產借貸?

已更新:2022年10月7日


移民英國西倫敦

英國西倫敦傳統富人區 第一期全新單位THE BRENTFORD PROJECT £47餘萬起* 業主[免]有租賃損失! 英國物業代租管懶人包!|英國按揭類型知多少! 可用全球資產借貸? * 座位有限, 立即登記:https://forms.gle/JVETxsW1FvJSwzYZ9 *


專家分享:了解不同類型租客、按揭方法

想搵個準時交租嘅好租客非常難,不過原來有唔同類型嘅租客?! 想自己帶眼識租客? 與其去求神拜佛,不如去聽專家意見,拎個懶人包~


各位準買家們初次喺英國置業,自然有好多野想知同想問。大家可能唔知原來英國按揭都有分唔同類型? 同埋唔同按揭方法針對唔同背景嘅買家?


最近英國按揭同租務市埸有啲咩新Update同走勢? 與其花時間上網搵資料,不如嚟聽講座,問下啲專業人士嘅分析啦~ * 今次中原海外英國專員為您準備點樣篩選好租客、分析最新倫敦租務市場數據同仲即場派有關英國物業代租管懶人包。另外,我地會同您分析最新英國按揭及本地銀行市場資訊同教您不同買家背景及收入的特別按揭方法。 * 講座內容咁豐富,唔嚟中原聽講座就嘥哂,把握機會登記報名! 事不宜遲,我哋到時為您詳細解答,到時見!

座位有限, 立即登記:https://forms.gle/JVETxsW1FvJSwzYZ9 ---------- 英國西倫敦傳統富人區 第一期全新單位THE BRENTFORD PROJECT £47餘萬起*日期︰2022 年 10 月 8 日 (週六) - 2022 年 10 月 9 日 (週日) 開放時間︰中午12時至下午6時 地點︰香港銅鑼灣謝斐道535號 Tower 535 九樓 901 室 (銅鑼灣地鐵站 D1 出口) 講座時間︰下午 2 時 及 下午 4 時

講座主題︰ (星期六日)下午2時 1. 業主[免]有租賃損失! 英國物業代租管懶人包! - 如何篩選[好]租客, 避免業主損失 - 分析最新倫敦租務市場數據 - 講解收費及代租管服務詳情

(星期六日)下午2時 2. 英國按揭類型知多少! 可用全球資產借貸? - 最新英國按揭及本地銀行市場資訊 - 教您不同買家背景及收入的特別按揭方法

(星期日)下午4時︰ 3. 滙豐國際銀行業務部代表 親身講解: - 如何協助開立海外戶口 - 環球轉帳服務 - 更多個人銀行服務


座位有限, 立即登記:https://forms.gle/JVETxsW1FvJSwzYZ9 -------------------- 中原地產代理(海外)有限公司(牌照號碼:C-089108)重要提示:購買境外未建成物業是複雜及有風險的。在作出購買決定前,閣下應仔細閱讀所有相關的資料及文件。如有疑問,請在作出購買決定前尋求獨立專業意見。本廣告/宣傳資料內物業為境外未建成物業,已取得當地 London Borough of Hounslow發展許可証,編號:00607/BA/P2、00607/AJ/P10。買家購買於本物業將取得[土地權益/建於該土地上的樓宇的權益/使用和佔用樓宇內的物業的權利]。本公司為有關物業之單邊代理,只代表發展商於香港的推廣及銷售工作。本廣告/宣傳資料內所載有關基建配套規劃及發展的描述只供參考,以政府最終公布之規劃藍圖工程為準。本廣告/宣傳資料內載列的影片、相片、圖像、繪圖或素描顯示純屬畫家對有關發展項目之想像感覺。有關的相片、圖像、繪圖或素描並非按照比例繪畫及/或可能經過電腦圖像修飾處理。本廣告/宣傳資料內所顯示的物業位置、間隔、設施及外觀等資料,均由發展商提供,只作參考之用。本公司並無採取任何步驟核實有關資料是否合符有關物業的實際情況。有興趣者須依賴自己進行視察及查証以確定資料的準確性。本公司建議準買家於決定購買有關物業前先參閱有關物業的買賣資料,包括但不限於有關物業的盡職審查報告、法律意見、銷售資料單張、買賣合約、價目表、物業面積資料及認購須知等文件,並自行向銀行查詢有關按揭事宜。本公司不對任何資料的準確性作出明示或隱含的保證,客戶宜向獨立法律或相關專業人士咨詢意見。所有當地政府徵收的費用,由政府相關部門發布的為準。確實交樓日期,以發展商最終公布為準。*售價及優惠細節由發展商最終公布為準。交通時間僅供參考。按揭申請比率因人而異,以銀行最終批核結果為準。物業編號:1181。廣告日期:2022 年 9 月 30 日。

Comments


OPTour Stories
訂閱我們的Newsletter,你會收到OPTour 獨家海外資訊

謝謝訂閱

為你推薦

bottom of page