top of page
ksk banne.jpg

【🇹🇼保本移民台灣計劃分享會】📢📢


🇹🇼成功幫你保本移民台灣


近年🇭🇰香港人移民台灣🇹🇼持續攀升


台灣與香港的文化和飲食習慣相近,加上台灣移民門檻較低﹐因此移民台灣一直都是港人的討論焦點。


不過,台灣投資移民條件跟技術移民條件都各有不同。🔍🔍大家不妨先了解台灣投資移民以及技術移民計劃的特點後,再規劃自身的移民計畫。


🎉本週末分享會我哋會討論嘅係:


⭕保本投資無憂幫你管生意移民台灣❓

⭕新移民法規下如何移民台灣❓

⭕唔想蝕本金如何滿足三年實質生意要求❓

⭕流程係點❓


想知多啲就立即嚟了解吓本週末【🇹🇼保本移民台灣計劃分享會】📢📢


📆場次日期:


⌚7月24日(週六) 11:00 am

⌚7月25日(週日) 3:00 pm


🌏地址:灣仔道133號卓凌中心11樓演講廳 (A3出口)


⭐️名額有限,快啲嚟登記啦⭐️

Comentários


OPTour Stories
訂閱我們的Newsletter,你會收到OPTour 獨家海外資訊

謝謝訂閱

為你推薦

bottom of page